А2: 10-сабак Кайталоо

Тапшырма

Кыргызчага которгула.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.