А2: 12-сабак Кыймыл-аракеттин багыты

Лексикалык минимум

Маалымат (информация), барыш жөндөмө (дательный падеж), бет ачар (презентация), материал (материал), региондук бөлүм (региональное отделеление)

Грамматика

Барыш жөндөмө (дательный падеж) обозначает направление действия и отвечает на вопросы кимге? (кому?), эмнеге? (чему?), кайда? (куда?).
Дательный падеж образуется при помощи аффиксов: -га (-ге, -го, -гө) – (после гласных и звонких согласных) – тоо + го, той + го; -ка (-ке, -ко, -кө) – (после глухих согласных) – бак + ка, мектеп + ке; -а (-е, -о, -ө) – (после аффиксов принадлежности 1-го или 2-го лица ед. числа – апам + а; -на (-не, -нө) – (после аффиксов принадлежности 3-го лица) – апасы + на.

Тапшырма

Текстти окуп, орус тилине которуңуз.
Мен Медет Артуровмун, Юстиция министрлигинде иштейм. 2008- жылы Кыргыз улуттук университетинин юридикалык факультетин бүтүргөм. Алгач Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө иштедим. Азыр Эл аралык кызматташтык башкармалыгында жетектөөчү адис болуп иштейм. Жакында биздин башкармалык статс-катчыга отчёт берет. Биз отчётко даярданып жатабыз. Ал боюнча ар бир кызматкерге тапшырма берилген. Мага бейөкмөт уюмдар менен иштер боюнча презентация даярдоо тапшырылды. Презентацияга материал топтоп жатам. Ал боюнча башка бөлүмдөргө да кайрылдым. Эртең иштин жүрүшү боюнча бөлүм башчыга отчёт берем. Ага даярдык бүттү. Кийинки айда биздин министрлик Өкмөткө отчёт берет. Ага да биз даярданабыз.

Тапшырма

Суроолорго жооп бериңиз
1. Медет Артуров кайсы окуу жайын качан бүтүргөн?
2. Ал алгач кайда иштеген?
3. Азыр кайда иштейт?
4. Алар кимге отчёт беришет?
5. Ага кандай тапшырма берилген?
6. Ал эмне боюнча перзентация жасайт?
7. Ал эртең кимге отчёт берет?
8. Кийинки айда каякка отчёт берет?