А2: 18-сабак Сиз кайда иштейсиз?

Лексикалык минимум

аныкта-, аткар-, башта-, бөлүштүр-, даярда-, жаз-, жардамдаш-, бүтүр-, жайгаштыр-, жетекте-, жеткир-, жибер-, жооп бер-, жѳнѳт-, жүргүз-, жыйынтыкта-, изде-, иште-, катта-, кабыл ал-, кабарла-, толукта-, түз-, түшүндүр-, уюштур-, чогулт-, чыгар-, чал-

Грамматика

Тапшырма

Суроолорго жооп бериӊиз.
 

Тапшырма

Текстти окуп, мазмунун айтып бериңиз.
Менин атым Токонов Эрмек. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүндө тергөөчү болуп иштейм. Наамым – ага лейтенант. Сот департаментинин конкурстарына ар дайым катышам. Кызматым боюнча көп адамдар менен иштешем. Ошондуктан өзүмдүн кесиптик дасыгымды жогорулатып ар кандай китептерди окуйм жана ар кандай курстарга барам. Азыр кыргыз тил жана психология курстарында окуйм. Алган билимим кызматымда жардам берип жатат.

Тапшырма

Суроолорду окуп, оң жана терс формада жооп бериңиз.
– Асхат Назарович жыйналышка барбайбы?
– Силердин бѳлүм мелдешке катышпайбы?
– Силер каттын жообун бүгүн жѳнѳтпѳйсүңѳрбү?
– Айжан Бакытовна отчётту тапшырбайбы?