А2: 19-сабак Качан? Саат канчада?

Лексикалык минимум

калды, өттү, болду, саат, мүнөт, жарым, эртең менен, кечинде, түштө, кечиресиз, башталат, бүтөт, чейин, айтып коёсузбу? Саат канча болду? Саат … болду. Саат … жарым болду.

Грамматика

Тапшырма

Диалогдорду окуп, орусчага которгула.
1.
– Кечиресиз, семинарга каттоо
канчада башталат?
– Саат тогузда.
– Семинар канчага чейин созулат?
– Саат он экиге чейин.
2.
– Кесиптешиңизге качан телефон чаласыз?
– Саат ондо.
– Ишбаянды качан тапшырасыз?
– Саат он бирде.
– Жумалык планды үчтө талкуулайбызбы?
– Жок, саат төрттө.

Тапшырма

Текстти окуп, мазмуну боюнча 6 суроо түзүӊүз.
30-сентябрь.
Саат 9:00дө биздин башкармалыктын отчёттук чогулушу болот. Чогулушта ар бир кызматкер 1 айдын ичинде аткарган ишин баяндайт.
Саат 14:00гө октябрь айынын 1-декадасына каралган иштерди тактоо белгиленген.
Саат 16:00дө Финансы министрлигинин Финансы башкармалыгында экономисттердин кеңешмеси болот.

Тапшырма

Отчёттук Презентациянын программасы менен таанышыңыз.
Презентациянын мазмунун айтып бериңиз.

Тапшырма

Диалогду окуп, түшүнгѳнүңүздү айтып бериңиз.
– Асхат Кадырович, сиз эртең презентацияга катышасызбы?
– Ооба, катышам.
– Ал эмне презентация экен?
– Улуттук Программа боюнча аткарылган иштердин отчёту берилет.
– Презентацияга мамлекет жетекчилеринен кимдер келет экен?
– Президенттин Аппарат жетекчиси жана мекеме-уюмдун жетекчилери.
– Оой, анда абдан маанилүү отчёт экен.
– Албетте, абдан маанилүү.
Үлгү: Эртең презентация болот.