А2: 22-сабак Эртең эмне иш аткарабыз?

Лексикалык минимум

Грамматика

Тапшырма

 Суроолорго туура жооп бериңиздер. Топто иштѳѳ

Тапшырма

Жооп бергиле.

Тапшырма

Текстти орусчага которуңуз.
Менин атым Темир Арстанович. Финансы министрлигинде маалыматтык технологиялар бөлүмүндө иштейм. Бөлүмдө 6 кызматкер бар. Бардыгыбыз кызматтык нускама боюнча иштейбиз. Ар кайсы бөлүмдөрдөн келген тапшырыктарды техникалык жактан камсыз кылабыз. Аларды жөнгө салабыз. Өкмөттүн тапшырмасы боюнча маалыматтарды даярдайбыз. Ар бир иш-чараны техникалык жактан камсыздайбыз. Кызматкерлердин презентацияларын даярдашабыз. Техникалардын иштешин көзөмөлдөйбүз. Министрликтин иштерин сайтка жайгаштырабыз.

Тапшырма

Текст боюнча жооп бериңиз.