А2: 23-сабак Иш качан аткарылат?

Лексикалык минимум

алектен- (заниматься), белгисиз (неизвестный), жара- (жарайт – годится (хорошо), выражение согласия, керек (нужен), эле (частица категоричности действия, или только, уже и.т.), эмне менен (чем), жарым жылдык (полугодовой), түш (полдень, обеденное время), аткар- (выполнять), кара- (рассматривать), даярда- (готовить, подготавливать), катыш- (участвовать), баянда- (докладывать), башта- (начинать), бүтүр- (заканчивать), жардам бер- (помогать), жибер- (отправить), иштеп чык- (разрабатывать), көрсөт- (показать)

Грамматика

Тапшырма

Кыргызчага которуңуз.
Үлгү:
1. Завтра выполню поручения начальника отдела. Эртең бөлүм башчысынын тапшырмасын аткарамын.
2. Через два дня я рассмотрю заявления граждан.
3. Через неделю я подготовлю отчёты.
4. Через три дня я буду участвовать в совещании министра.
5. Через неделю буду участвовать в разработке плана министерства.

Тапшырма

Текстти окуп, этишти туура чакта жазыңыз.
Мен Мамлекеттик кадр кызматынын адам ресурстарын башкаруу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмүндө (1). Адам ресурстарын (2) – оңой иш эмес. Күн сайын ар түрдүү адамдарды (3). Түрдүү маселелерди чечүү жана ар кандай документтерди (4) жана аларды текшерүү менен (5). Анткени бирөө жумушка (6), экинчиси жумуштан (7), үчүнчүсү иш сапарга (8). Мен болсо, ал документтерди туура жана так түзүшүм керек. Ар бир кызмат өзүнчө кызыктуу жана жоопкерчиликтүү.

Тапшырма

Берилген суроолорду которгула. Аларга оӊ жана терс формада жооп бергиле.
• Кечиресиз, сиздин атыңыз Мунара Султановнабы?
• Кечиресиз, бул Экономика министрлигиби?
• Кечиресиз, кирүүгө уруксатпы?
• Суроо берүүгө уруксатпы?
• Уруксат этсеңиз, мен баштай берейинби?
• Сиздерди тааныштырып коёюнбу?
• Кечиресиз, Айнура Саматовнаны чакырып коёсузбу?
• Сиз экономист болуп иштейсизби?