А2: 26-сабак Кайталоо

Тапшырма

Берилген жоопторго ылайык суроо бергиле.
1. Ооба, интернеттен маалымат издепжатам.
2. Ооба, тизмени аныктап жатам.
3. Ооба, … түзүп жатам.
4. Ооба, ал … кабыл алып жатат.
5. Ооба, ал … текшерип жатат.
6. Ооба, ал … даярдап жатат.

Тапшырма

Берилген айтымдарды (фразаларды) орусчага которуңуз.
Сурап билүү:
• Айтып коёсузбу, бул ким?
• Кечиресиз, бул ким?
• Бул ким болду экен, айтып коёсузбу?
• Тигилер ким, сиз билесизби?
• Алло, кечиресиз, бул Экономика министрлигиби?
• Айтып коёсузбу, саат канча болду?
• Саламатсызбы, кирүүгө уруксатпы?
• Кечиресиз, суроо берсем болобу?
• Айнура Тилековна, сизге бир мүнөткө мүмкүнбү?

Тапшырма

Берилген этиштерди катыштырып оозеки 5 суроолуу сүйлөм түзгүлө.
бөлүштүрүп жатат, даярдап жатат, жазып жатат, жардамдашып жатат, жайгаштырып жатат, жетектеп жатат