А2: 28-сабак Тапшырма аткарылдыбы?

Лексикалык минимум

аяктадым (окончил), ишке орноштум (устроился(-лась) на работу, кол койду (подписал), алып бардым (отнёс), айтып берди (рассказал), каалады (пожелал (-а)), кайра келүү (вернуться), кадрлар бөлүмү (отдел кадров), таржымал (резюме), жеке баракча (личный листок), эмгек китепчеси (трудовая книжка), ченем (размер) сүрѳт (фото), күбѳлүк (удостоверение), ийгилик (успех), мында (сюда)

Грамматика

Тапшырма

Диалогду окуңуз жана которуңуз

Тапшырма

Диалог боюнча суроолорго жооп бериңиз.
1. Жаңы адис кайда келди?
2. Ким менен сүйлөштү?
3. Жаңы адисти кадрлар бөлүмүнө ким жөнөттү?
4. Башкармалыктын жетекчиси эмне деди?

Тапшырма

“Кадрлар бѳлүмүндѳ” темасындагы текстти окуңуз. Текст боюнча суроолорго жооп бериңиз.
Менин атым Нурбек. Окуумду аяктадым. Кечээ жаңы ишке орноштум. Ишке жаңы орношуп жатканда, арыз жаздым. Арызга жетекчи кол койду да, мени кадрлар бөлүмүнө жөнөттү.
Кадрлар бөлүмүнө арызымды, таржымалымды, жеке баракчамды, эмгек китепчемди жана 3х4 ченеминдеги сүрѳтүмдү алып бардым. Кадр кызматкери мага күн тартибимди айтып берди. Мекеменин имаратына кирүү үчүн мага күбѳлүк берди жана мага ийгиликтерди каалады.
1. Нурбек Маматов жаңы ишке качан орношту?
2. Орношуп жатканда кайда барды?
3. Эмне алып барды?
4. Нурбек Маматов деген ким?
5. Ал эмне айтып берди?