А2: 3-сабак Кызмат ордунда

Лексикалык минимум

Расмий (официально), расмий эмес (не официально), таанышуу (знакомство), тааныштыруу (представление кого то другому лицу), иш бөлмө (рабочий кабинет), кесиптеш (коллега), иштейм (работаю), жетектейм (руковожу), текшерем (проверяю), келем (прихожу) кайрылуу (обрашение)
Таанышып алыңыз – познакомьтесь (предложение одному человеку (вежливая форма -ңыз)

Грамматика

Эстеп калыӊыз!

Тапшырма

Сүйлөшүүлөрдү окугула (читайте) жана кайталагыла (повторяйте).

Тапшырма

Текстти окугула.
Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер! Таанышып алыңыздар: бул биздин жаңы кесиптешибиз – Алина Муратовна.
Алина Муратовна 1-августтан баштап Эл аралык кызматташтык, гуманитардык жардам жана маалымат башкармалыгынын адиси болуп иштейт.
Таанышып алыңыз, Алина Муратовна: Эл аралык кызматташтык, гуманитардык жардам жана маалымат башкармалыгынын жетектөөчү адиси – Асель Байышовна – сиздин жетекчиңиз. Сиздин сол жагыңызда Бюджеттик пландаштыруу жана финансылоо башкармалыгынын башкы адиси – Айбек Каленович. Үй-бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси – Наталия Витальевна жана Социалдык камсыз кылуу департаментинин социалдык колдоо бөлүмүнүн башкы адиси – Асхат Назарович.