А2: 4-сабак Менин кызматым

Лексикалык минимум

Иш бөлмө (рабочий кабинет), кесиптеш (коллега), иш кагаздарын түзүү (составление документов), Өкмөттүн аппараты (аппарат Правительства), маалыматтык технология (информационная технология), жалпы бөлүм (общий отдел) Юстиция министрлиги (Министерство юстиции), юридикалык жак (юридическое лицо), каттоо (регистрация), башкармалык (управление), башкы адис (главный специалист), биринчи вице-премьер министр (первый вице-премьер министр).

Грамматика

Тапшырма

Диалогду окуп, түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле
Бөлүм башчы: Эрмек Кадырович! Сиздин иш бөлмөңүз
ушул. Бул – Эркин Саламатовичтин иш орду.
Анна Васильевнанын столу – тигил.
Эркин Нурматов (жаңы кызматкер): Ыракмат,
түшүнүктүү. Кабинетте принтер барбы?
Бөлүм башчы: Ооба, бар, ал мына, аны жалпы пайдаланасыздар.
Эркин Нурматов: Рахмат.
Бөлүм башчы: Дагы суроолор болсо, кайрылыңыз.
Менин иш бөлмөм – маңдайдагы 102-бөлмө

Тапшырма

Диалогду окугула
Бул Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйү. Мен Өкмөт Аппаратынын каттар бөлүмүндө жетектөөчү адис болуп иштейм. Атым – Кайрат Асанов. Бизге күнүгө ар тараптан каттар келет. Келген каттарды бѳлүмдѳргѳ жѳнѳтѳбүз. Алардын аткарылышын кѳзѳмѳлдѳйбүз.
Бул аппарат башчысынын кабылдамасы. Бул жерде Асыл иштейт. Ал – катчы. Биз жетекчиге Асыл аркылуу кайрылабыз.