А2: 5-сабак Кайталоо

Тапшырмалар

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.