А2: 8-сабак Маалымдоо

Лексикалык минимум

Жетектөөчү (ведущий), ички (внутренний), башкы (главный), мамлекеттик (государственный), башчы (заведующий), орун басары (заместитель), кызмат (служба), кенже (младший), пландоо (планирование), катардагы (рядовой), улук (старший), башкармалык (управление), финансылык (финансовый), министрдин катчысы (секретарь министра), министрдин жардамчысы (помощник министра), Юстиция башкармалыгы (Управление юстиции), юридикалык жак (юридическое лицо), каттоо (регистрация), тескөөчү (инспектор).

Грамматика

В своей деятельности государственный служащий констатирует какие-либо факты, дает определенную информацию.
Мен юрист+мин. (Я – юрист.) Выясняет или уточняет какую-либо информацию или факт.
из юристсизби? (Вы юрист?) Отрицает истинность какой-либо информации или события.
Мен юрист эмесмин. (Я не юрист.)

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Текстти кунт коюп окугула. Текст боюнча суроолорду бергиле.

Менин аты-жөнүм Айзада Айдарбекова. Мен тескөөчүмүн. Биздин мекеме экологиялык, энергетикалык, архитектуралык коопсуздук боюнча көзөмөлдөйт. Биз экологиялык коопсуздук боюнча Ысык-Көл облусуна текшерүүгө бардык. Анда экологиялык коопсуздук боюнча көп проблемалар бар экен. Ал боюнча эскертүүлөрдү жаздык. Ал боюнча башкы тескөөчүгө иш баян жаздык. Натыйжада Ысык-Көл облустук башкармалыктын башчысына эскертүү берилди. Ошондой эле жетектөөчү адис Асылбек Шамурзаев кызматынан бошотулду.