А2: 9-сабак Маалыматты аныктоо

Лексикалык минимум

бол- (быть), жок (нет), кийин (после), ооба (да), рахмат (спасибо), түш (обед, полдень), эмес (не – именное отрицание), иш сапар (командировка), орун басар (заместитель), экспертиза иштери боюнча (по делам экспертизы) Финансы министрлиги (Министерство финансов), юридикалык бөлүм (юридический отдел), маселе маңызы (суть вопроса), сот департаменти (судебный департамент), Эркиндик бульвары (бульвар Эркиндик), Жаш гвардия бульвары (бульвар Молодой Гвардии), жазылуу керек (надо записываться)

Грамматика

Ким? Эмне? Кандай? Кайдан? Эмне кылып жатат?

Отрицание чего-либо, например, статуса госслужащего («Я — не юрист»), в кыргызском языке осуществляется при помощи именного отрицания “эмес”, которое ставится после слова, обозначающего статус, и к этому именному отрицанию присоединяется аффикс сказуемости: Мен юрист эмес+мин (Я – не юрист). Схематически это можно изобразить следующим образом:

Выяснение, уточнение чего-либо, например, статуса госслужащего («Вы — юрист?»), в кыргызском языке осуществляется путем постановки вопроса при помощи вопросительного аффикса «-бы?» с фонетическими вариантами (эквивалент русской вопросительной частицы «ли?»): Сиз юрист+сиз+би? (Вы юрист?). Схематически это можно изобразить следующим образом:

Варианты вопросительного аффикса «бы?»:
-бы? -пы? Сиз катчысызбы?
-би? -пи? Сиз кеңешчисизби?
-бу? -пу? Сиз котормочусузбу?
-бү? -пү? Сиз тескөөчүсүзбү?

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Тапшырма

Диалогду окуп, орусчага которгула.
– Алло, Салматсыздарбы, бул Юстиция министрлигиби?
– Жок, Сот департаменти….
– Кечирип коюңуз ….
– Алло, бул Юстиция министрлигиби?
– Ооба, Юстиция министрлиги. Угуп жатам.
– Сиздердин министрлик Эркиндик бульварындабы?
– Жок, биздин министрлик Жаш гвардия бульварында.
– Министрге кантип жолукса болот?
– Ал үчүн алдын ала жазылуу керек.
– Рахмат.

Тапшырма

Текстти окуп чыгып, тексттин негизинде 5 суроолуу сүйлөм түзгүлө.
Бул борбор калаабыз – Бишкек. Бул – Өкмөт үйү. Курсташым Урмат экөөбүз Өкмөт үйүндө иштейбиз. Урмат – маалымат технологиялар бөлүмүнүн башчысы. Мен — жетектөөчү адисмин. Жалпы бөлүмдө иштейм. Күн сайын бизге ар тараптан каттар келет. Келген каттарды бөлүмдөргө жөнөтүп, алардын көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылышын көзөмөлдөп турам. Урматтын да, менин да кызматым жоопкерчиликтүү