B1: 1-сабак Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Эстеп калыӊыз!

Окуйлу
— Саламатсыздарбы!
— Саламатчылык.
— Анда бүгүнкү жыйналышты баштай берели!
Жыйналыштын күн тартибиндеги биринчи маселе…
— Жакшысыздарбы, урматтуу коноктор, кош келиӊиздер!
— Рахмат.
— Кутмандуу күнүӊүздѳр менен, урматтуу жыйындын катышуучулары!
— Рахмат.
— Кутмандуу кечиӊиздер менен, ардактуу коноктор!
— Рахмат.
— Саламатсыздарбы!
— Саламатчылык.
— Жыйналыш ушул жерде болобу?
— Ооба.
— Таанышып алалы. Мен Мамлекеттик тил боюнча улуттук
комиссиянын төрагасы Толкунбек Абдыбековмун.
Сүйлѳшѳлү
1. — Саламатсызбы!
— Саламатчылык.
2. — Саламатсыздарбы!
— ……………………… .
3. — Саламатсыздарбы, (урматтуу / ардактуу / кадырлуу) …
— мекендештер
— кесиптештер
— жыйындын катышуучулары
— айымдар жана мырзалар
— мамлекеттик кызматкерлер
— Башкаруучулар кеӊешинин тобу
— Башкаруучулар кеӊешинин мүчѳлѳрү
— Комиссиянын мүчѳлѳрү
— Жогорку Кеӊештин депутаттары
— кадырлуу меймандар
— депутаттар
— ……………………… .
4. — Кутмандуу күнүӊүздѳр менен, (урматтуу)
…………………………………………………………..!
— конференциянын катышуучулары
— ардактуу коноктор
— Кыргыз Республикасындагы дипломатиялык
миссиялардын башчылары
— эл аралык уюмдардын, өкүлчүлүктөрдүн
башчылары
— дипломатиялык ѳкүлчүлүктѳрүнүн башчылары
— Өкмөт мүчөлөрү
— ……………………… .
5. — Кандайсыз, ………………….. ……………… ?
— Рахмат. …………… . …………………. .
— …………… . ……………….
6. — Саламатсызбы?
…………………. .. Келиӊиз.
— Директорго жолугайын дедим эле.
— Бир аз күтѳ туруӊуз. Директордун бѳлмѳсүндѳ
киши бар. Бул отургучка отуруп туруӊуз.
— ………………………….
Берилген сѳздѳр менен сүйлѳм түзүӊүз.
1. Саламатсыӊарбы, ………………………………….. …………………………….. …………………. .
2. Амансыздарбы, ………………………………………………………………………………………….. .
3. Жакшысыӊарбы, ………………………………………………………………………………………… .
4. Саламатсыӊбы, ………………………………………………………………………………………….. .
5. …………………………………………………………………………………………., кош келиӊиздер!
Тапшырмалар

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Грамматика

Мисалы: Мен башкаруучумун.
Сен башкаруучусуң.
Сиз башкаруучусуз.
Ал башкаруучу.
Биз башкаруучубуз.
Силер башкаруучусуңар.
Сиздер башкаруучусуздар.
Алар башкаруучулар.
Мен жетекчи эмесмин.
Сен жетекчи эмессиӊ.
Сиз жетекчи эмессиз.
Ал жетекчи эмес.
Биз жетекчи эмеспиз.
Силер жетекчи эмессиӊер.
Сиздер жетекчи эмессиздер.
Алар жетекчи (-лер) эмес.

Тапшырмалар

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Иш кагазы
Эмгек ѳргүүсүнѳ чыгуу жана эмгек ѳргүүсүнѳн кайтуу арыздары

Сүйлѳшѳлү
Берилген кырдаал боюнча саламдашыӊыз.