B1: 12-сабак Менин ѳмүр баяным

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу Тексттерди окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

Абсамат Масалиев — чыгаан инсан

Масалиев Абсамат (1933-2004) — Кыргызстандагы белгилүү мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын Эл баатыры.
1933-жылы 10-апрелде азыркы Ош облусунун Кадамжай районундагы Алыш кыштагында туулган.
А. Масалиев 1949-жылы Үч-Коргон кыштагындагы 8 жылдык мектепти бүтүргѳндөн кийин, Кызыл-Кыядагы тоокен техникумун артыкчылык диплому менен аяктайт.
1953-56-жылдары Москвадагы Сталин атындагы Тоо-кен институтунун орто билимдүү адистерди тездетилген программа менен инженердик кесипке даярдоочу үч жылдык бөлүмүндө окуйт. Институтту бүтүргѳндөн кийинки алгачкы беш жылда «Кызыл-Кыя көмүр» башкармалыгынын «Комсомольская» кенинде башкарманын жардамчысы, тоо мастери, башчысы, «Комсомольская» кенинин башкы инженеринин орун басары, «Кыргыз көмүр» трестинин башкы инженеринин жардамчысы болуп эмгектенет.
1961-жылы Кыргызстан компартиясынын Ош областык комитетинин Ѳнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн инспектору болуп которулат.
1962-64-жылдары Алматыдагы Жогорку партиялык мектепте окуйт. Андан соң Кыргызстан КПБКсы менен Кыргыз ССР Министрлер советинин Партиялык-мамлекеттик контролдоо комитетинин Ѳнөр жай, транспорт жана байланыш бөлүмүнүн инспектору, Ош облустук элдик контрол комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштейт. Тексттерди окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз. Абсамат Масалиев — чыгаан инсан билим катышага-тууган кабыл ал- // киркыскача абал кол дайындалдарек татыктуу болдата которул- 1953 1966-жылы партиянын Ош областык комитетинин өнөр жай жана транспорт бөлүмүнүн башчысы, ал эми 1969-71-жылдары партиянын Таш-Көмүр шааркомунун 1-катчысы, андан соң эки жылдай Кыргызстан КПБКсынын өнөр-жай жана транспорт бөлүм башчысынын орун басары болуп иштейт. 1972-74-жылдары Фрунзе шаардык аткаруу комитетинин төрагасы;
1974-79-жылдары Кыргызстан КП БКнын катчысы;
1975-жылдын январь айынын 1985-жылдын июнь айлары партиянын Ысык-Көл областык комитетинин биринчи катчысы;
1985-жылы КПСС БКнын инспектору;
1985-жылдын ноябрынан 1991-жылдын апрелине чейин Кыргызстан КПБКнын биринчи катчысы;
1990-жылдын апрель-декабрь айларында Кыргыз ССРинин Жогорку Кеңешинин төрагасы катары кызмат аткарган. 1991-жылдын апрель, август айлары КПСС БКнын идеологиялык бөлүмүнүн кеңешчиси;
1993-96-жылдары Тоо-кен иштериндеги коопсуздукту техникалык көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттигинин директору болгон. А. Масалиев 1995-жылкы президенттик шайлоодо Аскар Акаевдин негизги атаандашы болгон.
КПСС БКнын мүчөсү (1986-91), СССР Жогорку Советинин 10-11-чакырылышынын депутаты, СССРдин эл депутаты (1989- 91), СССР Жогорку Советинин мүчөсү катары эмгектенген. Кыргыз ССР Жогорку Кеңешинин беш жолку чакырылышынын депутаты болуп, кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1-чакырылышынын жана 2000-2004-жылдары Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болуп шайланган.
А.Масалиев Октябрь революциясы ордени, эки жолу Эмгек Кызыл Туу ордени, КМШнын парламенттер аралык Шериктештик ордени, үчүнчү даражадагы Манас ордени жана бир катар медалдар менен сыйланган. Кыргыз Республикасынын Эл баатыры деген наам алган. А. Масалиев «Советтик доордон үзүндүлөр» (Бишкек, 1996) аттуу китептин автору.
Кыргызстандын кѳрүнүктүү саясий ишмери 2004-жылы 31-июлда дүйнөдөн кайткан.

Тексттеги бѳлүнүп берилген сѳздѳрдү орус тилине которуӊуз.

Сиз билген белгилүү мамлекеттик ишмердин ѳмүр баянын жазыӊыз.

Грамматика