B1: 16-сабак Иш пландарым

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Сүйлѳшѳлү

Берилген сөздөрдү колдонуп, Данияр Акимовичтин пландарын 3-жакта айтып бериӊиз.

Жогоруда берилген үлгүлөрдү колдонуп, өзүӊүздүн бир жумалык пландарыӊыз жөнүндө айтып бериӊиз.

Окуйлу

Завод куруу боюнча долбоор

Урматтуу жыйындын катышуучулары!

Өзүӊүздөр билгендей, өлкөбүздүн экономикасын өстүрүү үчүн жергиликтүү өндүрүштү жолго салуу абдан маанилүү. Андыктан, биз жергиликтүү өндүрүштү өркүндөтүүгө маани беришибиз керек.

Биз азыр сиздерге С. Ибраимов айыл өкмөтүнө чакан завод куруу боюнча долбоорубузду сунуштайбыз. Бул долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан колдоого алынып, жактырылды. Аталган долбоордун бир нускасын С. Ибраимов атындагы айыл өкмөтүнүн жетекчилигине жибердик. Долбоор бир нече баскычтан турат. Анын жүрүшүнүн алгачкы баскычында төмөнкү иш-аракеттерди аткаруу пландаштырылган:

1. Заводдун имаратын куруу боюнча тендер жарыялоо;

2. Тендер боюнча басма сөз каражаттарына маалымат берүү;

3. Тендерге катышкан курулуш компанияларынын долбоорлорун карап чыгуу;

4. Тендердин жеӊүүчүлөрүнө резервден тиешелүү каражаттарды которуу;

5. Тендердин жүрүшүндө жергиликтүү фирмаларга артыкчылык берүү;

6. Курулуш ишинин сапатын көзөмөлдөп туруу үчүн көзөмөлдөө комиссиясын түзүү.

Көӊүл бурганыӊыздарга чоӊ рахмат. Бул боюча сунуш-пикириӊиздерди күтөм.

Текстте кайсы маалымат берилген? 

1. Чакан завод куруу боюнча тендер сунушталды.
2. Көзөмөлдөө комиссиясы түзүлдү.
3. Тендерге катышкан курулуш компанияларынын долбоорлору каралат.
4. Эл аралык фирмаларга артыкчылык берилет.
5. Басма сөз каражаттары тендер боюнча маалыматты чагылдырат.
6. Долбоордун автору сунуш-пикирлерди укту.
7. Жеӊүүчүлөргө берилүүчү каражат топтолот.
8. Тендер чакан завод курууну максат кылат.

Суроолорго тексттин мазмуну боюнча жооп бериӊиз.

1. Экономиканы өстүрүү үчүн эмне маанилүү?
2. Долбоордун максаты эмне?
3. Долбоорду ким колдоду?
4. Долбоордун алгачкы баскычында кандай иш-аракеттер аткарылат?
5. Көзөмөлдөө комиссиясы эмне максатта түзүлөт?

Сүйлѳшѳлү

1. Төмөнкү калыптарды колдонуп, жакынкы пландарыӊыз жөнүндө айтып бериӊиз.

2. Кесиптешиӊизден жакын арадагы пландары жөнүндө сураӊыз.

Окуйлу

Төмөндө берилген иш планды окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.
Тема: Мамлекеттик каттоо кызматынын иш планынан

Берилген сөздөрдүн кыргызчаларын тексттен таап жазыӊыз.

1) система управления –
2) подведомственные подразделения –
3) функциональный анализ –
4) показатель –
5) разработать –
6) методика оценки –