B1: 17-сабак Иш пландарым

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу  Текстти окуп, билбеген сөздөрүӊүздү белгилеӊиз.

Жаштардын экономикалык сабаттуулугу

Бүгүнкү жыйындын урматтуу катышуучулары!
Учурда Кыргыз Республикасынын жаштарынын каржылык жана экономикалык сабатсыздыгын жоюу үчүн иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Өлкөбүздүн жаштарынын экономикалык сабатсыздыгы олуттуу көйгөй болуп саналат. Бул көйгөйгө коомчулуктун көӊүлүн буруу – учурдун талабы. Бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекеттик, коомдук жана донордук уюмдар менен тыгыз иш алып баруу зарыл.
Алгач биз жаштар менен иш алып барган уюмдардын, министрликтердин жана башка мамлекеттик жана жарандык уюмдардын катышуусу менен бир талкуу уюштурууну пландаштырып жатабыз. Талкууда жаштардын экономикалык сабатсыздыгын жоюу максатында жасала турган иш-чаралардын стратегиясы аныкталат жана планы бекитилет. Жаштар менен иштөө багытында долбоорлор сунушталат жана алар талкууга алынат.
Экинчи этапта жаштар үчүн жайкы мектептерди уюштурууну пландаштырдык. Мындай жайкы мектептерде жаштар тажрыйбалуу адистерден экономика маселелери боюнча кеӊири маалымат алышат. Жайкы мектеп жыл сайын уюштурулуп, ага республикабыздын ар тарабынан келечекте көптү үмүттөндүргөн жаштар катыша алат.
Көӊүл бурганыӊыздарга чоӊ рахмат.
Сүйлѳшѳлү

Төмөнкү калыптарды колдонуп, суроолорго жооп бериӊиз.

Төмөнкү калыптарды колдонуп, кесиптешиӊизге суроо бериӊиз.

Жазалы

Сиз өзүӊүз иштеген бөлүмдө жетекчисиз. Сиз жетектеген бѳлүмдүн жарым жылдык иш планын түзүп, жазыӊыз.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.