B1: 18-сабак Иш пландарым

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Эмне үчүн? Эмне максатта?
Эмне максат менен? Эмнеге?

Суроолорго жооп жазыӊыз.

1. Сиз министрликке эмне үчүн барасыз?
2. Жетекчи жыйынды эмне максатта өткөрөт?
3. Чет элдик инвесторлор эмне максат менен келишиптир?
4. Губернатордун орун басары эмнеге мындай чечим кабыл алды?

Иш кагаз

Кулактандыруу

2015-жылдын 28-майында саат 14.00дө Эл аралык кызматташтык бөлүмүндѳ «Чет элдик инвесторлор менен иш алып баруу» темасында кеңешме өтөт.

Күн тартиби:

1. Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн чет элдик инвесторлор боюнча баяндамасы (баяндамачы – Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн бөлүм башчысы М. Молдоисаева)
2. Эл аралык долбоорлор боюнча түшкөн сунуштарды кароо.
3. Кезектеги иштер.
Ѳтүлѳ турган орду: жыйын залы, 2-кабат