B1: 2-сабак Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу

Жетектөөчү адис болуп иштейм

Мен Коомдук кабылдаманын жетектөөчү адиси болуп иштейм. Мен аймактык финансылык бөлүмдөр менен өз ара кызматташууну камсыз кылам. Зарыл маалыматтарды чогултам, министр, статс-катчы жана министрдин орун басарлары тарабынан жарандарды кабыл алууну уюштурам. Бизге жарандардан көптөгөн кайрылуулар жана арыздар келип түшөт. Мен алардын анализин даярдайм. Жарандардын кайрылууларында жазылган фактыларды текшерүүнү уюштурам. Жарандардын нааразычылыгын туудурган себептерди жоюу боюнча сунуштарды даярдайм. Менин кызматым – дайыма кесиптик билимимди жогорулатып турууну талап кылат. Андыктан, мен дайыма квалификациялык деӊгээлимди жогорулатуунун үстүндө иштейм.
Тапшырмалар

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Окуйлу
II. Менин кесиптешим
Бул – менин кесиптешим Сапаргүл Турдубекова штаттык тизимди жана эмгек акыны анализдөө бөлүмүнүн жетектөөчү адиси болуп 2 жылдан бери эмгектенет. Жарандардын укуктарынын корголушун камсыздайт, ченемдикукуктук актылардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзөт. Ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын кайрылууларын, арыздарын жана даттанууларын карап чыгат. Өзүнүн ишинин алкагында маалыматтарды даярдайт. Мындан тышкары кызматтык автоунаалардын санынын чектелишине анализ жүргүзөт жана бул боюнча сунуштарды киргизет.
Сапаргүл айым өз укуктарынын чегинде берилген тескемелерди жана көрсөтмөлөрдү өз учурунда жана сапаттуу аткарууга ар дайым аракет кылат.
Сүйлѳшѳлү
Тексттеги сөздөрдү жана сөз айкаштарын пайдаланып, кесиптешиӊиз жөнүндө айтып бериӊиз.