B1: 21-сабак Жүйѳлүү себептер

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу 

Текстти окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

ЖОГОРКУ КЕӉЕШТИН БАСМА СӨЗ КЫЗМАТЫ БИЛДИРЕТ

Жогорку Кеӊештин бүгүн, 23-апрелинде өтүп жаткан жыйынында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдагы иши жөнүндө Премьер-министрдин отчёту угулууда. Жыйынга Премьер-министр Бакыт Айтиев, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери катышууда. Өз иш баянында Премьер-министр төмөнкүлөрдү билдирди:
Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеӊешинин төрагасы,
Урматтуу төраганын орун басарлары,
Урматтуу депутаттар,
Урматтуу массалык-маалымат каражаттарынын өкүлдөрү!
Кыргыз Республикасынын Ѳкмөтү иш-чаралар планынын алкагында макроэкономикалык туруктуулукту сактоо жана стратегиялык багыттар менен артыкчылыктарды камсыз кылуу жаатында иш жүргүздү.
Мында стратегиялык тармактарды өнүктүрүү максатында улуттук масштабдагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууда пайда болгон тоскоолдуктарды жоюуга аракет жасалды. Инвестициялык долбоорлордун эреже-талаптарын жөнөкөйлөтүүгө өзгөчө көңүл бөлүндү.
7-тема 2014-жылы дүйнөлүк экономиканын өсүшүнүн басаӊдашына карабастан, өлкөдө макроэкономикалык жана социалдык туруктуулук сакталды, экономикабыздын өсүшүн сактоого мүмкүндүк түзүлдү.
Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин алдын ала баалоосу боюнча 2014-жылдын жыйынтыгында өлкөдө экономикалык өсүш 103,6 пайызды түздү. Бекитилген пландардын алкагындагы социалдык милдеттенмелер аткарылды.
Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 2014-жылдын 10-октябрындагы № 75 чечими менен бекитилген Беларусия, Казакстан жана Россиянын бирдиктүү экономикалык мейкиндигине Кыргызстандын кошулуусу боюнча Иш-чаралар планы («жол картасы») жигердүү ишке ашырылды.
Улуттук мыйзамдарды Евразиялык экономикалык кеӊештин ченемдик-укук базасына шайкеш келтирүү боюнча масштабдуу иш жүргүзүлдү. Анын алкагында 112 ченемдик-укук актыга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди.
Өкмөт Жогорку Кеңеш, башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес уюмдардын секторлору, бизнес-коомчулук менен тыгыз кызматташты. Бул ишкерлерге ылайыктуу шарттарды түзүүгө, аларды колдоого, экономиканын ар түрдүү секторлорунда өндүрүштү жандандырууга, улуттук масштабдагы инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иш-чараларды натыйжалуу аткарууга жардам берди.
2014-жылы 15 долбоор ишке ашырылды, анын ичинен 7 долбоор агро өнөр жай комплексинде, 4 долбоор энергетика секторунда, 4 долбоор транспорт жана коммуникация чөйрөсүндө. 2014-жылы Өкмөт Парламентке 144 мыйзам долбоорун киргизди. Бул 2013-жылга салыштырмалуу 22 пайызга көп. Биргелешкен конструктивдүү иштердин натыйжасында бүгүнкү күнгө карата 62 мыйзам кабыл алынды.
Грамматика

Берилген сүйлөмдөрдү бириктирип, кыймыл-аракеттин себебин билдирген сүйлөм түзүӊүз.