B1: 23-сабак Жүйѳлүү себепте

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу 

Текстти окуӊуз. Белгиленген сөздөрдүн колдонулушуна көӊүл буруӊуз.

ЖЕТИШКЕНДИКТЕР ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨР…

— Бүгүн менин программама Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын статс-катчысы катышат. Программабыз химиялык заттардын коркунучтуулугун классификациялоо жана маркалоо иштериндеги жетишкендик жана көйгөйлөр жөнүндө болот. Андыктан, алдын-ала суроолорумду тактап алышым керек. Мен болжолдуу түрдө төмөнкү суроолорду даярдап койдум:
1. Химиялык заттардын коркунучтуулугун классификациялоо жана маркалоо жаатында кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлдү?
2. Бул тармакта кандай коркунучтар бар? Алардын пайда болуу себеби эмнеде?
3. Иш берүүчүлөр менен өндүрүш жетекчилеринин иш-аракеттерине кандай баа бересиз?
4. Лабораториялардын абалы боюнча эмне айта аласыз?
5. Ыӊгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу үчүн атайын натыйжалуу механизмдер түзүлгөнбү?
6. Эл аралык уюмдар менен кызматташтык түзүлдүбү?
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын статс-катчысы:
— Бүгүн мени КТРдин экономика боюнча тартыла турган программасына чакырышты. Мен ал жакта айта турган маалыматтарымды болжолдуу түрдө төмөнкүчө даярдап алдым:
— Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин демилгеси менен Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине (КМШ) кирген мамлекеттерде кооптуу продукциялар боюнча маалымат базасын карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук.
— КМШнын Стандартташтыруу боюнча мамлекеттер аралык кеңешинин «кооптуу продукция» автоматташтырылган маалыматтар тутумуна кирүүгө мүмкүнчүлүк алдык.
— Лабораторияларды аккредитациялоо боюнча эл аралык уюмдун (ILAC) толук укуктуу мүчөсү деген статуска ээ болду.
— Учурда Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборлордун эталондук лабораторияларын реконструкциялоо жүргүзүлдү.
— Жетишилген жыйынтыктар менен бирге химиялык заттарды классификациялоонун жана маркалоонун эл аралык тутумун киргизүү зарылдыгы менен байланышкан кырдаалды талдоо бир катар көйгөйлөрдү аныктады.
— Химиялык продукциялардын коркунучтуулугун баалоодо туура эмес маалымат алынууда. Көпчүлүк учурда авариялык жана өзгөчө кырдаалдардын пайда болуу коркунучу бар. Себеби химиялык заттардын кооптуу касиеттери тууралуу билим жана маалыматтар жетишсиз.
— Мындан тышкары ыӊгайлуу жана коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу, кесиптик ооруларды азайтуу үчүн али натыйжалуу механизм түзүлө элек. Себеби, эмгекти коргоо жаатындагы мыйзамдар аткарылбай жатат.
— Иш берүүчүлөр менен өндүрүш жетекчилеринин ыӊгайлуу эмгек шарттарынын камсыз кылуу жана эмгекти коргоо боюнча жоопкерчиликтери начарлап кеткен.
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү
2015-жылдын 22-апрели №235 Токтому боюнча
Эстеп калыӊыз!

Үлгүнү пайдаланып, суроолорго оозеки жооп бериӊиз.

1) — Кыргыз тилин үйрөнүү менен сиздер кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болосуздар?
— Кыргыз тилин үйрөнүү менен биз …
2) — Чет тилин үйрөнүү аркылуу жаштар кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат?
— Чет тилин үйрөнүү аркылуу жаштар …
3) — Кыргызстан Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуу менен кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болду?
— Кыргызстан Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуу менен…
4) — Бажы биримдигине кирүү менен өлкөбүз кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болот?
— Бажы биримдигине кирүү менен өлкөбүз …
Окуйлу 

Түшүнүк катты окуп, жазылышына көӊүл буруӊуз.

Жазалы

Кырдаалдар боюнча жетекчиликке түшүнүк кат жазыӊыз.

1-кырдаал:
Бөлүмдүн кызматкерлери өз учурунда кеӊсе каражаттары менен камсыз кылынбай калды.
2-кырдаал:
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги менен биргеликте түзүлүп жаткан “Кыргыз энергетикалык эсеп борбору” ачык акционердик коомунун уставдык капиталын түзүү иши кечиктирилди.