B1: 24-сабак Келишим түзүүнү кечиктирбейли!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу 

Текстти окуӊуз. Белгиленген сөздөрдүн колдонулушуна көӊүл буруӊуз.

ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕР ЖӨНҮНДӨ

Модератор: Урматтуу семинардын катышуучулары. Анда кийинки сөз кезегин Тышкы иштер министрлигинин Маалымат жана басма сөз бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сагынов Данияр Калыковичке беребиз. Данияр Калыкович, сөз сизде.
Данияр Сагынов: Саламатсыздарбы, урматтуу семинардын катышуучулары. Мен бүгүн сиздерге өлкөбүздөгү эл аралык келишимдер жөнүндө маалымат бермекчимин. Мен сиздерге лекция окуп, убактыӊыздарды алгым келбейт. Андыктан, суроолоруӊуздар болсо, дароо бере бериӊиздер, жооп берүүгө даярмын.
Айсулуу Аскарова: Саламатсызбы. Менин аты-жөнүм Аскарова Айсулуу. Эл аралык келишимдер эмнеге ылайык түзүлөт?
Рахмат.Данияр Сагынов: Жакшы. Сурооӊузга рахмат. Эл аралык келишимдер эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине жана ченемдерине, Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларына жана эл аралык келишимдердин өзүнүн жоболоруна ылайык түзүлөт, аткарылат, убактылуу токтотулат жана денонсацияланат. Эл аралык келишимдерди түзүү, аткаруу, убактылуу токтотуу жана денонсациялоо атайын мыйзамда белгиленет.
Лиза Щинкарева: Саламатсызбы, Данияр Калыкович. Менин аты-жөнүм Лиза Щинкарева. Айтсаӊыз, эл аралык келишимдердин кандай түрлөрү бар?
Данияр Сагынов: Биринчиден, эл аралык келишимдер макулдашуу, конвенция, протокол жана башка аталыштарга да ээ болушу мүмкүн. Ал эми келишимге кол коюуга катышкан тараптардын саны боюнча эки тараптуу жана көп тараптуу болуп бөлүнөт. Ошондой эле колдонуу мөөнөтү боюнча мөөнөттүү жана мөөнөтсүз болот.
Нурлан Каратаев: Айтыӊызчы, эл аралык келишимдер кимдердин атынан түзүлөт?
Данияр Сагынов: Мамлекеттер аралык эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын атынан, парламенттер аралык эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан, өкмөттөр аралык эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан түзүлөт. Ал эми ведомстволор аралык эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, администрациялык ведомстволорунун жана башка тиешелүү мамлекеттик органдарынын атынан түзүлөт.
Марат Туркменов: Саламатсызбы. Менин аты-жөнүм Туркменов Марат. Менин суроом деле жок. Болгону убактыӊызды бөлүп, эл аралык келишимдер жөнүндө маалымат бергениӊиз үчүн сизге ыраазычылык билдирем.
Данияр Сагынов: Чоӊ рахмат.