B1: 25-сабак Келишим түзүүнү кечиктирбейли!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Канчалык …-сА, ошончолук …
Ѳлчѳм багыныӊкы сүйлөм

Мисалы:
1) Өндүрүлгөн товар канчалык сапаттуу болсо, ошончолук көп киреше алып келет.
2) Биз баарыбыз билгендей, армиябыз канчалык күчтүү болсо, сүйүктүү өлкөбүздөгү орун алган тынчтык ошончолук бекем жана туруктуу болот.
3) Коомубузда ийгиликке жеткен адамдар канчалык көп болсо, мамлекетибиз ошончолук күчтөнөт, өнүгөт.

Ойду улантыӊыз.

1) Жыйынды канчалык эртерээк баштасак, …
2) Келишим түзүүнү канчалык кечиктирсек, …
3) Келишимде тараптардын милдеттери канчалык туура көрсөтүлсө,…
4) Ар бир адис канчалык кесипкөй болсо, …
5) Ишкана канчалык чоӊ болсо, …
6) Жергиликтүү ишканалардын саны канчалык көп болсо, …
7) Эл аралык кызматташтык канчалык көп болсо, …
Окуйлу 

Текстти окуӊуз. Белгиленген сөздөрдүн колдонулушуна көӊүл буруӊуз.

ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАЙБЫЗ

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Турция Республикасынын Өкмөтүнүн ортосундагы “Түркия Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 2012-жылдын 28-июнунда кол коюлган кредитти берүүсү жөнүндөгү” Макулдашуусунун алкагында малды жасалма жол менен уруктандыруу пункттарына шаймандарды алуу жана айылдык товар өндүрүүчүлөргө лизинг кызматтарын көрсөтүү үчүн кыргыз жана түрк компанияларынын (жеке жактар кирбейт) ортосунда кол коюлган «бизнес-шериктештик же консорциум жөнүндө» келишимдери бар биргелешкен кыргыз жана түрк консорциумдардын арасында тендер жарыялайт.
Товар (же кызмат көрсөтүүлөр) төмөндөгү дарекке жеткирилүүгө тийиш: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киев көчөсү 96а, №603 бѳлмѳ, тел.: 62-37- 51; 62-35-99, е-mail bbaitemirov@mail.ru.
Тендердик документтерди төмөндөгү даректен алууга болот: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көч., 96а, №723 бѳлмѳ, тел.: 62-37-51; 62-35-99, е-mail bbaitemirov@mail.ru, о. э. www.agroprod.kg интернет порталынан.
Тендердик арыздарды ачуу жайы жана убактысы: Бишкек ш., Киев көч. 96а, №723 бѳлмѳ, 2012-жылдын 17-августу, саат 16-00гө чейин.

ТЕНДЕР  

БУУнун Кылмыштуулук жана баӊги заттар боюнча башкармалыгынын, Кыргыз Республикасындагы Программалык кеӊсеси курулуш компанияларды «Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизалардын мамлекеттик борборунун имаратын оӊдоо жана кайра конструкциялоо» ITB/UNODC/T90/001/2015 тендерине катышууга чакырат.
БУУнун Тендердик документти Кылмыштуулук жана баӊгизаттар боюнча БУУ башкармалыгынын кеӊсесинен же procurement.kg@unodc.org электрондук почтасына уюмдун аталышын, өкүлдүн кызмат ордун, атыжөнүн жана уюмдун байланыш маалыматтарын көрсөтүп, «ITB/UNODC/ T90/001/2015» белгиси менен суроо-талап жөнөтүү аркылуу алса болот.
Ошондой эле керектүү маалыматтар www.un.org.kg сайтынын «Тендерлер» бөлүгүндө жайгаштырылган.
Арыздар 720040, Бишкек ш., Раззаков көчөсү, 31-2 дареги боюнча 2015-жылдын 4-сентябрында саат 15.00дөн кечиктирилбестен кабыл алынат.
Жазалы

Жогоруда берилген текстти үлгү катары колдонуп, тендердик жарыянын текстин түзүӊүз.

Сатып алуучу мекеме: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы
Телефон/факс: 51-20-13; 51-21-65.
Сатып алуучу буюм: кызматтык издөөчү иттерге кургак тоют
Сатып алуу ыкмасы: катышуучуларга чек коюлбаган соодалоо
Тендердик билдирме берүүнүн акыркы мөөнөтү: 2014-жыл 22-апрель, саат 11-00гө чейин
Тендердик билдирмелерди ачуу жайы, сааты жана күнү: Бишкек шаары, Байтик баатыр көчөсү, 4а,
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик бажы кызматынын камсыздоо борбору,
2014-жыл 22-апрель, саат 11-00
Сүйлѳшѳлү

Кырдаал:

“Акак” фирмасынын тышкы соода боюнча бөлүмүнүн бөлүм башчысы жарыяланган тендер боюнча фирманын директоруна маалымат берүү үчүн келди. Берилген маалыматтарды пайдаланып, директор менен бөлүм башчынын сүйлөшмөсүн түзүӊүз.

1. Сатып алуучу мекеме: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы.

2. Сатып алуучу буюм: кеңсе кагазы.

3. Тендердик билдирме берүүнүн акыркы мөөнөтү: 2015-жыл 8-апрель саат 11-00гө чейин.

4. Тендердик документтерди алуу жайы: Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 4а, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын Камсыздоо борбору.

5. Тендердик билдирмелерди ачуу жайы, сааты жана күнү: Бишкек шаары, Байтик Баатыр көчөсү 4а, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын Камсыздоо борбору, 2014-жыл, 8-апрель, саат 11-00.

6. Кошумча маалымат алуу борбору: Телефон/факс: 51-20-13; 51-21-65