B1: 26-сабак Экономикалык саясат

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Окуйлу 

Текстти окуп, тааныш эмес сөздөрдү белгилеӊиз.

БИЛДИРҮҮ

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
2015-жылдын 26-мартындагы №164-2/1 токтому менен
жактырылган

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын    Улуттук банкынын 2015-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

Дүйнөлүк экономиканын абалына жана негизги соода өнөктөштөрү болгон өлкөлөр — Россия Федерациясынын жана Казакстандын экономикасынын басаңдашынын улануусу кыргыз экономикасына да терс таасирин тийгизүүдө. Бирок, буга карабастан, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (мындан ары Өкмөт) менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары Улуттук банк) 2014-жылы жүргүзгөн экономикалык саясаты өлкөдөгү макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукту сактоого мүмкүндүк берди.
2014-жылдын жыйынтыгында, баштапкы баалоо боюнча республиканын экономикалык өсүшү 103,6 пайызды түздү. Өкмөт менен Улуттук банктын биргелешкен иш-аракети бааны турукташтырууга багытталган.Дүйнөдөгү түзүлгөн АКШ долларынын курсунун бекемделүү тенденциясы, ошондой эле Россиянын экономикасында болуп жаткан окуялар республикада инфляциянын өсүшүнө алып келди. Бул көрүнүш чет өлкөлүк валютага суроо-талаптарды көбөйттү жана алмаштыруу курсуна таасирин тийгизди. Мындай шарттарда Өкмөт менен Улуттук банк тарабынан өлкөнүн социалдык-экономикалык өсүшүнө терс таасир бере турган тобокелдиктерди азайтуу үчүн ыкчам чаралар көрүлдү. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата баанын кескин жогорулашына жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги тарабынан министрликтер жана ведомстволор менен бирдикте биринчи кезектеги чаралардын планы иштелип чыкты. Улуттук банк тарабынан валюталык интервенция жүргүзүлдү.
Банк секторунун жалпы депозиттик базасы 82,5 млрд сомду түзүп, жылдын башынан бери 22,6 пайызга өстү. 2014-жылдын 31-декабрына карата банк секторунун кредиттик портфелинин көлөмү жылдын башынан бери 45,9 пайызга өсүп, 78,8 млрд сомду түздү.
2014-жылы 15 долбоор, анын ичинен 7 долбоор агрардык өнөр жай комплексинде, 4 долбоор энергетикалык сектордо, 4 долбоор-транспорт жана коммуникациялар чөйрөсүндө ишке ашырылган. Айыл чарба өндүрүшүн колдоо максатында “Айыл чарбасын каржылоо-2” долбоору ишке ашырылды. Анын алкагында республиканын алты банкы тарабынан фермерлерге жеңилдетилген 15525 насыя бөлүнгөн, анын жалпы суммасы 5300 млн сомду түздү. Ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана аларды колдоо боюнча иштер улантылды.