B1: 3-сабак Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Тапшырмалар

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Окуйлу
Жайнагүл айым: Саламатсызбы, Бектен Алымкулович.
Бектен мырза: Cаламатчылык, Жайнагүл айым.
Кандайсыз? Иштериӊиз жакшыбы?
Жайнагүл айым: Рахмат, баары жайында. Мен сизди Макен Асанович менен тааныштырып коёюн.
Бектен мырза: Абдан жакшы болот.
Жайнагүл айым: Макен Асанович – министрлигибиздин Эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы.
Башка өлкөлөр менен эки тараптуу жолугушууларды уюштурат. Биргелешкен иш-чараларды өткөрүп, кызматташтык боюнча келишимдерди даярдайт. Кыскасы, эл аралык кызматташтыкты жөнгө салат.
Бектен мырза: Абдан жакшы. Таанышканыма кубанычтамын, Макен мырза.
Макен мырза: Мен дагы кубанычтамын.
Сүйлѳшѳлү
Сиздин бѳлүмдѳ 6 киши иштейт.
Кесиптештериӊизди тааныштырыӊыз.
Иш кагазы
Жумушка кирүү арызы

Жогорку үлгүгѳ таянып, тѳмѳнкү арызды толуктаӊыз.