B1: 4-сабак Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз!

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Грамматика

Мисалы:
Жаӊы ишканалар курулууда.
Биз атайын комиссия түзүүдѳбүз.
Алар келерки жылдын планын иштеп чыгууда.
Жыйналыш уланууда. Учурда элге берилүүчү жерлердин чектери белгиленүүдө.
Бир жылдан бери пайдалуу кендерге чалгындоо жүргүзүлүүдө.
Эстеп калыӊыз!

Окуйлу

Тааныштырып кетүүгө уруксат этиӊиздер

 Кутмандуу күнүӊүздөр менен, бүгүнкү жыйындын урматтуу катышуучулары. Алгач Алымкулов Бектен Алымкуловичти тааныштырып кетүүгө уруксат этиӊиздер. Алымкулов Бектен Алымкулович Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин Экономика жана финансы башкармалыгынын башчысынын орун басары катары кызмат аткарат. Бектен мырза:
— жетекчи жок болгон учурда Башкармалыктын жетекчисинин милдеттерин аткарат;
— башкармалыктын ишин жолго салат жана кызматкерлердин функционалдык милдеттерин бөлүштүрүү боюнча сунуштарды киргизет;
— тиешелүү мыйзамдардын жана токтомдордун долбоорлорун карайт;
— минстрликтин иш-аракеттеринин планын иштеп чыгат;
— министрликтеги бюджеттин аткарылуусун көзөмөлдөйт;
— министрликтин ишинин натыйжасы боюнча маалымат берет;
— каржылоо жана кредит берүү боюнча ченемдик-укуктук документтерди иштеп чыгат;
— министрликке караштуу ведомстволордун жана борбордук аппараттын чыгымдар сметасына өзгөртүү киргизет.
Эстеп калыӊыз!

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.