B1: 8-сабак Бүтпѳгѳн күнүмдүк иштер

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу Күнүмдүк иштер

1. — Саламатсызбы, Анара!
— Саламатчылык, Арген Анарбекович. Кандайсыз? Кандай эс алдыӊыз?
— Рахмат. Жакшы эс алдым. Бир жума бою жолугушуу өткөрөбүз деп абдан чарчаптырбыз.
— Ооба, бирок эӊ маанилүү иш-чарабызды өткөрүп алдык.
— Туура айтасыз. Баса, карала турган каттар көппү?
— Ооба, бир жуманын ичинде бир топ кат келиптир.
— Анда аларды алып келиӊиз. Карап көрөлү…
— Азыр.
2. — Алло, Анара.
— Угуп жатам, Арген Анарбекович.
— Мага иш кагаздарын жүргүзүүчү адисти чакырыӊызчы.
— Канайым Батыровнаныбы?
— Ооба.
— Макул, Арген Анарбекович, дароо чакырам.
3. — Арген Анарбекович, уруксатпы?
— Келиӊиз, Канайым Батыровна. Жаӊы иш ордуӊузга көнүп калдыӊызбы?
— Ооба, Арген Анарбекович. Көнүп калдым. Кесиптештерим менен да тил табышып алдым.

— Абдан жакшы. Кана алгачкы иш күнүӊүз кандай өттү?
— Менимче жакшы өттү. Алгач келип түшкөн каттарды каттадым. Андан кийин аны сектор  ашчысына алып
бардым. Көзөмөлгө алынган документтерди өзүнчө бөлүп, атайын папкаларга салып койдум.
— Жакшы. Райондук администрация менен байланыштыӊызбы?
— Ооба, кечээ райондук администрациялардын тиешелүү бөлүмдөрү менен байланыштым. Жиберилген көрсөтмөлөрдүн аткарылыш мөөнөтүн эскерттим.
— Бүгүн байланышкан жоксузбу?
— Жок, тилекке каршы, байланыша алган жокмун.
Түштѳн кийин байланышам.
— Абдан жакшы. Анда ишиӊизге ийгилик.
— Рахмат, Арген Анарбекович. Жакшы калыӊыз.
— Жакшы барыӊыз.

Эстеп калыӊыз!

Иш кагазы

Грамматика

Тапшырмалар 

Белгиленген сөз жана сөз айкаштарын колдонуп, суроолорго жооп бериӊиз.

1. Арыз кимге багытталган?
2. Арыз кимдер тарабынан жазылган?
3. Бул арыздын башка арыздардан кандай айырмасы бар?
4. Ойсул ата кѳчѳсүнүн тургундарынын кандай ѳтүнүчү бар?
5. Эмне үчүн тургундар район башчысына арыз жазууга мажбур болушту?

Арыздын текстин толуктаӊыз.

Кош мамиледеги сөздөрдү туура колдонуӊуз.

1. — Бул кесиптешиӊиз эмне кызмат аткарат?
— Ал бизге жарандардын кабыл алынышын уюштур- …………………….. .
2. — Алло, Анара, кете элексиӊби? Эмне кылып отурасыӊ?
— Азыр бош эмес элем. Досума жетекчиликке сунуш даярда- …………………….. .
3. — Кандайсыз, Айдар? Азыр жубайыӊыз кайда иштеп жатат?
— Экономика министрлигинде эмгектенип, мага жардам бер- …………………….. .
4. — Өткөн жылдын отчётторун сураптырсыӊар, аларды эмне кыласыӊар?
— Алар бизге керек эмес. Бөлүм башчысы талап кыл- …………………….. .
5. — Көрсөтмөлөр өз учурунда аткарылып жатабы?
— Ооба, Медер Акимович, жооптуулар өз учурунда аткарууга аракет кылып, иштеп жат-………………….. .
6. — Бир айда канча жолу экспертиза жүргүзөсүз?
— Адистер экспертизаны бир айда эки жолу жүргүзүп бер- …………………….. .
7. — Менимче, кесиптештериӊиздин бардыгы тажрыйбалуу адистер болсо керек?
— Ооба, мындан тышкары алар дайыма квалификациялык деӊгээлдерин жогорулатып тур-…………………….. .