B1: 9-сабак Бүтпѳгѳн күнүмдүк иштер

Сѳздѳр жана сѳз айкаштары

Окуйлу Иш чачтан кѳп…
— Алло, Азамат кандайсыӊ?
— Жакшы, Болот, рахмат. Кандай жаӊылыктар бар?
— Жаӊылык деле жок. Болгону абдан чарчадым. Кечке чейин келген кишилер абдан көп болду. Иш чачтан көп. Анын үстүнө, вице-премьер министрдин тапшырмасын аткаруу максатында министрликтин атынан билдирүү жаздым. Келип түшкөн каттар, арыздар да өтө эле көп.
— Чарчаптырсыӊ, кесиптеш. Бир аз эс алып ал.
— Жакшы болот эле, бирок азыр катчыбыз жок. Ооруп калыптыр. Убактылуу анын кызматын да аткарып жатам. Телефон чалууларга жооп берип, келген факстарды кабыл алып турбасам болбойт.
— Түшүнөм. Мен болсо, кварталдык отчётумду жөнөтүп, бир аз эс алып калдым.
— Азаматсыӊ. Кварталдык отчётко мен эртеӊ киришем.
— Эч нерсе эмес, ал ишиӊ да бүтѳт. Аа, кечирип кой, мага кишилер келип калды. Кѳрүшкѳнчѳ.
— Макул анда, көрүшкөнчө.
Эстеп калыӊыз!

Грамматика

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Берилген сүйлөмдөрдүн чагын татаал учур чакка айландырып жазыӊыз.

1) Обладминистрацияда жалпы жыйын жүргүзүлдү.
2) Башкармалыкта жаӊы, жаш кадрлар даярдалат.
3) Алар бул шарттарга кѳнбѳй коюшту.
4) Иш кагаздарын жүргүзүүчү адис келбей калыптыр.
5) Жаӊы иш ордуӊузга көнүп калдыӊызбы?
6) Кызматкерлерибиз кесиптик билимин жогорулатуучу курстарды аякташат.

Берилген сөздөрдөн татаал учур чакта сүйлөм түзүӊүз.

1) иш күн / Сиз / кандай / өт- / алгачкы
2) азыр / катыш- / мекеменин жыйналышы / коноктор
3) келип түшкөн / азыр/ каттар / катта- / отур- / мен
4) квалификациялык / адистер / деӊгээл /дайыма / жогорулат5) бөлүм башчы / талап / жаӊы / келген / кыл