B1: Мамлекеттик кызматкерлер үчүн электрондук окуу курал

1-сабак. Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз.


 

2-сабак. Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз.


 

3-сабак. Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз.


 

4-сабак. Тааныштырып коюуга уруксат этиӊиз.


 

5-сабак. Биздин мекеме.


 

6-сабак. Биздин мекеме.


 

7-сабак. Биздин мекеме.


 

8-сабак. Бүтпөгөн күнүмдүк иштер.


 

9-сабак. Бүтпөгөн күнүмдүк иштер.


 

10-сабак. Бүтпөгөн күнүмдүк иштер.


 

11-сабак. Менин өмүр баяным.


 

12-сабак. Менин өмүр баяным.


 

13-сабак. Менин өмүр баяным.


 

14-сабак. Менин өмүр баяным.


 

15-сабак. Иш пландарым.


 

16-сабак. Иш пландарым.


 

17-сабак. Иш пландарым.


 

18-сабак. Иш пландарым.


 

19-сабак. Сизден бир өтүнүчүбүз бар… .


 

20-сабак. Сизден бир өтүнүчүбүз бар… .


 

21-сабак. Жүйөлүү себептер.


 

22-сабак. Жүйөлүү себептер.


 

23-сабак. Жүйөлүү себептер.


 

24-сабак. Келишим түзүүнү кечиктирбейли!


 

25-сабак. Келишим түзүүнү кечиктирбейли!


 

26-сабак. Экономикалык саясат.


 

27-сабак. Экономикалык саясат.


 

28-сабак. Экономикалык саясат.


 

29-сабак. Куттуктоо.


 

30-сабак. Куттуктоо.