B2: 14-сабак Жарандар менен иштөө

Жарандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү

Грамматика: Сүйлөм мүчөлөрү
Сөздүк: Жарандарды менен сүйлөшүү
Кептик конструкция: Келиңиз, эмне маселе менен келдиңиз? Бул маселени карап көрөлү.

Лексикалык минимум

Мекендештер, айымдар, мырзалар, кесиптештер, тургундар, кадырман, жарандардын кайрылуулары, жолугушуу, убакыт бөлүү, карап көрүү.

Тапшырма

Интонацияны туура сактап кептик үлгүлөрдү окугула.

Грамматика