B2: 2-сабак Жоболор, милдеттер, аткарган функциялар жана ыйгарым укуктар

Министрликтин (агенттиктин) милдеттери

Сөздүк: Министрликтин (агенттиктин) милдеттерине мүнөздүү сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Мен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адисимин.
Грамматика: Илик жөндөмөнүн мүчөсү, 3-жактын таандык мүчөсү, жак мүчө

Лексикалык минимум

Мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын түзүү, Юстиция органдарын каржылоого тиешелүү республикалык бюджет, ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун укуктук, укук коргоо жана гендердик экспертизадан өткөрүү, юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзүү, соттук-эксперттик иш жүргүзүү, тиешелүү тартипте укуктук маселелер боюнча эл аралык байланыштарды түзүү жана аны өнүктүрүү.

Тапшырма

Диалогду окугула.
1-адис: Юстиция министрлигинин ченемдерди иштеп чыгуу жана экспертизадан өткөрүү функцияларына эмнелер кирет?
2-адис: Мамлекеттик органдардын сунуштарынын негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин пландарын түзөт жана жалпылайт, аларды көрсөтүлгөн тартипте, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө киргизет жана алардын аткарылышын көзөмөлдөйт.
1-адис: Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларын инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишинин алкагында мыйзамдарды инвентаризациялоо дагы министрликтин ченемдерди иштеп чыгуу жана экспертизадан өткөрүү функциясына киреби?
2-адис: Албетте, ал дагы министрликтин функциясына кирет, андан тышкары, ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат же даярдоого катышат.
1-адис: Юстиция органдарын каржылоого тиешелүү республикалык бюджеттин долбоорун түзүү боюнча сунуштарды ким иштеп чыгат?
2-адис: Ал дагы Юстиция министрлигинин ченемдерди иштеп чыгуу жана экспертизадан өткөрүү функциясынын бир бутагын түзөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн кароосуна мамлекеттик органдар тарабынан киргизиле турган ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун укуктук, укук коргоо жана гендердик экспертизадан өткөрөт (укуктук, укук коргоо, гендердик, антикоррупциялык жана экологиялык); ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун экспертизалоонун адистештирилген түрлөрүн өткөрүү боюнча иш жүргүзүшкөн адамдарды жана юридикалык жактарды аккредитациялоону жүргүзөт; соттук-эксперттик иш жүргүзөт; тиешелүү тартипте укуктук маселелер боюнча эл аралык байланыштарды түзөт жана өнүктүрөт, эл аралык келишимдердин жана макулдашуулардын долбоорлорун даярдоого жана экспертизадан өткөрүүгө катышат; Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик тизмесин жүргүзөт.
1-адис: Чоң ыракмат! Юстиция министрлигинин ченемдерди иштеп чыгуу жана экспертизадан өткөрүү функцияларына эмнелер кирери жөнүндө сизден толук маалымат ала алдым.
2-адис: Эч нерсе эмес! Дагы суроолоруңуз болсо кайрылсаңыз болот.

Грамматика

3-жактын таандык мүчөсүнөн кийин келген жак мүчөнү ажыратып билгиле.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Жак категория 
Мен жетекчимин. 
Сен кеңешчисиң.
Сиз башчысыз. 
Ал статс-катчы.
Биз аудит боюнча адиспиз. 
Силер кызматкерсиңер. 
Сиздер министрсиздер.
Алар министрдин орун басары. 

Таандык категория
Мен билим берүү бөлүмүнүн башчысымын.
 Сен Башкы прокуратуранын прокурорусуң.
Сиз кадр кызматынын менеджерисиз.
Ал экономика министрлигинин статс-катчысы.
Биз коомдук жаранынын жактоочусубуз.
Силер Свердлов районунун сотусуңар.
Сиздер министрликтин кызматкерисиздер.
Алар райондук кеңештин депутаты.