B2: 21-сабак Ички кызматтык иш кагаздарын тариздөө

Билдирмелерди, баяндама каттарын даярдоо

Сөздүк: Баяндама кат
Кептик конструкция: Милициянын капитаны Эдил Кубанычбек уулу кезектеги майор наамын алууга сунушталат.

Лексикалык минимум

Билдиребиз, сунуштайбыз, мөөнөтү аяктоодо, суранамын, болуп өттү, аныкталды, тастыкталды, чукул арада, баяндаймын, билдиремин.

Тапшырма

Окугула