B2: 27-сабак Иш кагаздарын типтүү нускаманын негизинде жүргүзүү

Иш кагаздарында датаны тариздөө

Грамматика: Адат өткөн чак
Сөздүк: Иш кагаздарын каттоо белгилери
Кептик конструкция: Документтин номери жана датасы кандай таризделет?

Лексикалык минимум

Күнү, мөөр, кол коюу, макулдашуу, сөз-сан, ай, күн, жыл, сол талаа, окуя, сызыкча, тырмакча, тариздөө, үлгү, көрсөтүү, үйрөтүү.

Тапшырма

Диалог. “Документке каттоо”. Тасманы уккула, интонацияны сактап туура окугула.
– Сейил Эмилбековна, мага жардам берип коёсузбу? Мен буйруктун үлгүсүн даярдап келдим эле, карап бересизби? Буйруктун номери жана датасы азыр кандай таризделерин билбей койдум.
– Мурда кандай эле?
– Мурда күндү сол жагына жазчубуз, ал эми номерди ортосуна жазчубуз.
– Эми андай болбойт. Эми номерди дагы күн менен катар жазабыз.
– Кана, алып келген документиңизди көрсөтүңүзчү, кандай кылып тариздедиңиз?
– Мына, мен “22-март 2015-жыл” деп жазып келдим.
– Урмат Шайымбекович, азыр датаны жазганда “2015-жылдын 22-марты” деп жазганыңыз туура болот.
– Сизге чоң рахмат, жакшы кеңеш бердиңиз.
– Эч нерсе эмес, кана, урматтуу угуучулар, сиздер кантип тариздейсиздер? Айтып бергилечи.

Грамматика

Адат өткөн чак

Тапшырма

Берилген текстти окуп, түшүнгөнүңүздөрдү айтып бериңиздер