B2: 3-сабак Жоболор, милдеттер, аткарган функциялар жана ыйгарым укуктар

Министрликтин (агенттиктин) негизги ыйгарым укуктары

Сөздүк: Министрликтин (агенттиктин) негизги ыйгарым укуктарына байланыштуу сөз жана сөз айкаштары
Кептик конструкция: Юстиция министрлиги ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, илимий-изилдөө жана окуу жайларынан, коомдук жана эл аралык уюмдардан адистерди же өкүлдөрдү белгиленген тартипте ишке тартууга укуктуу.
Грамматика: Жөндөмөлөр (Атооч, Илик, Барыш, Табыш, Жатыш, Чыгыш)

Лексикалык минимум

Негизги ыйгарым укуктар, өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткаруу, пландоо жана аткаруу маселелерин көзөмөлдөө, иш жүргүзүүнү талап кылуу, материалдарды берилген ыйгарым укуктардын чегинде суроо, белгиленген тартипте, эл аралык, донордук жана коомдук уюмдардын каржылык каражаттарын тартуу, тиешелүү тартипте эл аралык кызматташтыкты жүргүзүү, тиешелүү тартипте жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүү, мыйзамдарда каралган башка укуктарды жүзөгө ашыруу.

Тапшырма

Өзүңүздөр иштеген министрликтин (агенттиктин, мекеменин) негизги ыйгарым укуктарын айтып бериңиздер.

Грамматика