B2: 6-сабак Аткарылуучу иштер

Күнүмдүк иш план

Грамматика: Кыймыл атооч: -ыш/-уу керек, -ыш/-уу үчүн
Сөздүк: Күндөлүк иштер
Кептик конструкция: Бүгүн пландарыңыз кандай?
Бүгүн начальниктин кечээ мага берген тапшырмасын аткарам.

Лексикалык минимум

КҮНҮМДҮК ИШ ПЛАНДАР

Иш планы, аткаруу, мөөнөтү, иштердин аталышы, жооптуу, маселелер, күтүлүүчү натыйжа, милдеттер, жылдык, иштеп чыгуу, тааныштыруу, камсыздоо, түзүү, башкаруу, улантуу, кыскартуу, жогорулатуу, уюштуруу, өткөрүү, өркүндөтүү, кыскартуу, чакыруу, даярдоо, квартал ичинде, жыл бою, жыл ичинде, … га чейин, кечке чейин, жуманын соңуна чейин, эртеңкиге чейин, эртең менен, түшкө чейин, түштө, түштөн кийин, кечинде, анан, азыр, керели кечке, эртеден кечке, эртең, бүрсүгүнү.

Грамматика

Мисалы: Биз көп иштешибиз керек. (Нам надо много работать.)
Сиз кыргызча көп сүйлөшүңүз керек. (Вы должны много разговаривать на кыргызском языке.)
Кышында жарык өчпөш үчүн токту үнөмдөш керек. (Чтобы зимой не отключалось электричество, надо экономить электроэнергию.)
Оорудан тезирээк айыгуу үчүн врачка кайрылуу керек. (Чтобы поскорее выздороветь, надо обратиться к врачу.)
Мамлекеттик кызматта иштөө үчүн кыргызча да билүү керек.
Мамлекеттик кызматта иштеш үчүн кыргызча да билиш керек. (Чтобы работать в госслужбе, надо знать и кыргызский язык.)

Тапшырма

Диалог. “Күнүмдүк пландарыңыз кандай?” деген тасманы угуп, интонация менен окуӊуз.
1. – Саламатсызбы, кесиптеш!
– Саламатчылык.
– Бүгүнкү пландарыңыз кандай?
– Бүгүн жарандардын арызына жооп берүү үчүн кызматтык каттарды жазам.
– Сизге кандай жардам керек?
– Рахмат, өзүм жетишем.
2. – Бүгүнкү пландарыңыз кандай?
– Бүгүн жылдык планды бекитүү үчүн министрге кирем.
– Аа, бош эмес турбайсызбы?
– Эмне болду?
– Кварталдык отчётту иштеп чыгуу үчүн, сизден кеңеш сурайын дегем.
– Чогулуштан кийин келсеңиз болобу?
– Рахмат. Сөзсүз келем.
3. – Бүгүн эмне кыласыз?
– Бүгүн бюджетти бекиттирүү үчүн Өкмөттүн отурумуна катышам. А сиз эмне кыласыз?
– Мекемелерди текшерүү үчүн иш сапарга барам.
– Канча күнгө кетесиз?
– Бүгүн эле келем.
4. – Урматтуу кесиптештер, эртең саат 9да бюджет боюнча тегерек столду ачып берүү үчүн департаментке барыш керек болуп жатат. Кимдин убактысы бар?
– Мен бош эмесмин. Эртең түшкө чейин иш планды аткаруу үчүн, “Калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу” боюнча семинар өткөрөм.
– Менин таптакыр убактым жок. Жылдык планга киргизүү үчүн ченемдик-укуктук актылардагы жана  ыйзамдардагы кемчиликтерди аныктайм.
– Макул, мен барып берейин, анда ченемдик-укуктук актыларды
инвентаризациялоо үчүн жетекчиге бүгүн жолугушум керек экен.

Тапшырма

Диалог. Диалогду улантып, оң жана терс жоопторду бергиле. “Күнүмдүк пландарыңыз кандай?” деген тасманы угуп, интонация менен окуӊуз.
Терс жооп:
– Саламатсызбы, кесиптеш? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы?
– Саламатчылык. Рахмат, баары жакшы.
– Бүгүнкү пландарыңыз кандай?
– Эмне болду?
– Эгерде убактыңыз болсо, Сизден кеңеш алсамбы деп ойлодум эле.
– Бүгүн болбойт, себеби азыр Өкмөткө кеңешмеге кетем. Башка күнү болобу?
– Макул, жума күнү жолуксак кандай болот?
– Болуптур.
Оң жооп:
– Саламатсызбы?
– Саламатчылык.
– Сиз менен сүйлөшсөм болобу?
– Эмне болду?
– Эгерде убактыңыз болсо, сизден кеңеш сурайын дедим эле.
– Макул, келиңиз.
– Рахмат.