B2: 7-сабак Кызматтык милдеттерим

Мамлекеттик кызматкердин кызматтык милдеттери

Грамматика: Максат бышыктооч
Сөздүк: Кызматтык милдеттерим.
Кептик конструкция: Мен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адам ресурстарын
башкаруу бөлүмүнүн жетектөөчү адисимин. Менин милдеттериме төмөнкүлөр кирет

Лексикалык минимум

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕРИМ

Арыздарды кабыл алам, кызматтык каттарды жазам, каттарга жооп даярдайм, текшерем, кеңеш берем, коргойм, сактайм, ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгам, макулдашам, бекитем, отчётторду түзөм, баяндама жасайм, билдирүүлөрдү жөнөтөм, буйруктарды аткарам, буйруктарды даярдайм, көрсөтмөлөрдү алам ж. б.

Грамматика

Максат бышыктооч
Максат бышыктооч кыймыл-аракеттин максатын билдирип, төмөнкүдөй суроолорго жооп берет: эмне максат менен? – с какой целью?, эмнеге? – для чего?, эмне үчүн? – для чего? Максат бышыктооч үчүн жандоочу менен айкашып келип, максатты билдирет: Элчи биздин өлкөгө келишим түзүү үчүн (максаты менен) келет. – В нашу страну приедет посол для (в целях) составления договора. Иш сапарга текшерүү үчүн барабыз. – В командировку поедим для проверки.

Тапшырма аткаруу үчүн төмөндөгү баскычты басыңыз.

Тапшырма

Диалог. “Кызматтык милдеттерим” деген тасманы угуп, интонация менен окуӊуз.
– Саламатсызбы?
– Саламатчылык.
– Сиз кайсы кызматта иштейсиз?
– Мен жетектөөчү адисмин.
– Сиздин кызматтык милдеттериңизге эмнелер кирет?
– Мен кызматтык каттарды жазам, арыздарды кабыл алам, маалыматтар базасын толтурам.
– Жумушуңуз оорбу?
– Жок, бирок жеңил да эмес.
– Өзүңүзгө жагабы?
– Ооба, жагат.