B2: Мамлекеттик кызматкерлер үчүн электрондук окуу курал

1-сабак. Министрликтин (агенттиктин) жоболору.


2-сабак. Министрликтин (агенттиктин) милдеттери жана аткарган функциялары.


3-сабак. Министрликтин (агенттиктин) негизги ыйгарым укуктары.


4-сабак. Министрликтин жылдык иш планы.


5-сабак. Министрликтин иш планындагы кварталдык иш-аракеттер.


6-сабак. Күнүмдүк иш план.


7-сабак. Мамлекеттик кызматкердин кызматтык милдеттери.


8-сабак. Иш планын аткаруу.


9-сабак. Кесиптик компетенттүүлүк.


10-сабак. Аткарылган иштер боюнча иш баян даярдоо.


11-сабак. Кеңешмеде чыгып сүйлөө.


12-сабак. Кеңешмедеги суроо-жооптор.


13-сабак. Жарандардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын кабыл алуу.


14-сабак. Жарандар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.


15-сабак. Жарандардын каттарына жооп жазуу.


16-сабак. Буйрук даярдоо.


17-сабак. Протокол жазуу.


18-сабак. Кулактандыруу, телефонограмма, эскертүү.


19-сабак. Куттуктоо жана көңүл айтуу каттарын жазуу.


20-сабак. Сунуштамаларды жазуу.


21-сабак. Билдирмелерди, баяндама каттарын даярдоо.


22-сабак. Тескеме даярдоо.


23-сабак. Экспертиза жүргүзүү.


24-сабак. Экспертизанын корутундусун даярдоо.


25-сабак. Негиздеме-маалымкат жазуу.


26-сабак. Иш кагаздарынын стили, анын башка стилдерден айырмасы.


27-сабак. Иш кагаздарында датаны тариздөө.