B1:Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн көнүгүүлөр куралы

1-сабак ТААНЫШТЫРЫП КОЮУГА УРУКСАТ ЭТИӉИЗ


2-сабак ТААНЫШТЫРЫП КОЮУГА УРУКСАТ ЭТИӉИЗ


3-сабак ТААНЫШТЫРЫП КОЮУГА УРУКСАТ ЭТИӉИЗ


4-сабак ТААНЫШТЫРЫП КОЮУГА УРУКСАТ ЭТИӉИЗ


5-сабак БИЗДИН МЕКЕМЕ


6-сабак БИЗДИН МЕКЕМЕ


7-сабак БИЗДИН МЕКЕМЕ


8-сабак БҮТПӨГӨН КҮНҮМДҮК ИШТЕР


9-сабак БҮТПӨГӨН КҮНҮМДҮК ИШТЕР


10-сабак БҮТПӨГӨН КҮНҮМДҮК ИШТЕР


11-сабак МЕНИН ӨМҮР БАЯНЫМ


14-сабак МЕНИН ӨМҮР БАЯНЫМ


15-сабак ИШ ПЛАНДАРЫМ


16-сабак ИШ ПЛАНДАРЫМ


17-сабак ИШ ПЛАНДАРЫМ


18-сабак ИШ ПЛАНДАРЫМ


19-сабак СИЗДЕН БИР ӨТҮНҮЧҮБҮЗ БАР…


21-сабак ЖҮЙӨЛҮҮ СЕБЕПТЕР


22-сабак ЖҮЙӨЛҮҮ СЕБЕПТЕР


23-сабак ЖҮЙӨЛҮҮ СЕБЕПТЕР


30-сабак КУТТУКТОО