B2:Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн көнүгүүлөр куралы

1-сабак.


2-сабак.


4-сабак.


5-сабак.


6-сабак.


7-сабак.


8-сабак.


9-сабак.


10-сабак.


11-сабак.